Organizační pokyny

Učastnický poplatek

členové SKIP 200 Kč (na oba dny), 150 Kč (na jeden den)

nečlenové SKIP 300 Kč (na oba dny), 200 Kč (na jeden den)

Poplatek bude vybírán v místě konání akce.

Ubytování a doprava

každý účastník individuálně.

Exkurze do poboček Městské knihovny v Praze

Lužiny

https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/luziny/

Sedmička

https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/sedmicka/

Vozovna

https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/vozovna/