Přihlašování na Dílnu

Přihlašování na Dílnu zde. Deadline 4. 10. 2016.

Maximální počet účastníků 300.

Seznam přihlášených účastníků.

Akce je určena pro pracovníky obecních a městských knihoven a pro všechny, kteří mají zájem
o knihovnickou profesi, novinky v oboru a také o přátelská setkání s výměnou zkušeností.