O nás

Sekce veřejných knihoven SKIP vás zve na pravidelnou KNIHOVNICKOU DÍLNU

Sekce veřejných knihoven SKIP vznikla v roce 1994. Jejím úkolem je aktivní podíl na řešení aktuálních problémů profese, prosazování významné role veřejných knihoven v občanské společnosti
i spolupráce při rozvíjení práce malých knihoven.

Knihovnická dílna 2016 navazuje na tradici předcházejících let. Setkání knihovníků především (ale nejen :-)) z obecních a městských knihoven se bude konat v Městské knihovně v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. V programu najdete kromě již tradičního představení vítězných "Knihoven roku..." například informace o způsobech práce s novými standardy (knihovní fond), novou Koncepci rozvoje knihoven a řadu dalších postřehů, tipů a zkušeností.


Upozornění:
Pojištění: organizátor akce nenese odpovědnost za zranění, nemoc nebo případnou smrt zúčastněných osob, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo jakoukoliv finanční ztrátu během akce.